Lägesbild corona Region Örebro län tisdag den 13 april klockan 15.00.

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 13 april klockan 15.00.

Deltar gör smittskyddsläkare, Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum och Stellan Johansson, styrgruppen för vaccination.

Deltagarna kommer att ge en aktuell lägesbild om covid-19 och svara på frågor i enskilda intervjuer efteråt.

Intervjuerna sker via en digital plattform eller telefon. Ring eller mejla till Johanna Berglund, tele 070-360 52 18,
e-post johanna.berglund@regionorebrolan.se och tala om vem eller vilka ni vill intervjua.

Tid: Tisdagen den 13 april klockan 15.00

Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live

About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.