Region Örebro län inför lokala rekommendationer om munskydd idag

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att regionala rekommendationer ska gälla för hela Region Örebro län. Det här gäller från och med torsdag 1 april till och med den 12 maj.

Beslutet har fattats mot bakgrund av att antalet covid-19-fall ökar kraftigt, samtidigt som fler personer vårdas på sjukhus. Man ser också en ökad förekomst av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam.

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning.

Rekommendationer kring användning av munskydd för dig som är född 2004 och tidigare

1. Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken –
oavsett tid.

2. Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus
där flera människor vistas. Det gäller till exempel i
butiker, apotek och serviceställen.

3. I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda
rekommendationer
kring munskyddsanvändning.

4. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom
skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Rekommendationen gäller från och med den 1 april och preliminärt till och med den 12 maj.

– De nationella råden är kraftfulla om de följs och det allra viktigaste är fortfarande att träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd. Att använda munskydd är en extra åtgärd för att ytterligare minska smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.