Sockenförening – extra sockenstämma i slutet av februari

Sockenstugan lever upp.

En extra sockenstämma är planerad till slutet av februari.

Torsten Ericsson

När fellingsbro.se talar med sockenrådets kassör  Torsten Ericsson  säger han:

– Kallelse kommer att gå ut i denna nättidning och i e-mail till de medlemmar som uppgivit mailadress. Knappt 40 har betalat medlemsavgiften. Endast medlemmar har rösträtt på stämman.

– Medlemskap får man genom att betala medlemsavgiften 100 kr/person och gäller till nästa sockenstämma hösten 2019. Du kan betala på tre sätt.

  1. Direktinsättning på 8191-9, 14 111 374-6,
  2. Bankgiro:  832-3065 eller
  3. Swishnummer: 123 262 00 29

– Kom ihåg att tala om vem avsändaren är och gärna epostadress!

Varför behövs årsavgiften?

Otroligt mycket görs av  sockenrådets medlemmar och andra. Men ibland krävs det ekonomiska resurser för att kunna fullfölja projekt. Et enkelt exempel är följande. Sockenrådet sökte och fick beviljat pengar till ett pilotprojekt att köpa tre datorer, en skrivare och en penningpott till att surfa med. Meningen med projektet var att få igång en information i sockenstugan om hur man exempelvis gör bankaffärer och inköp på nätet. Avsikten var att projektet skulle utvidgas att gälla alla bygdegårdarna.

Tyvärr gick inte det eftersom sockenrådet saknade ekonomiska resurser. Nu kommer sockenrådet försöka göra det med äldre datorer. Genom att fler betalar medlemsavgiften och gärna engagerar sig så kan vi få medel att få vår röst i socknen bättre hörd.

 

About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.