Fellingsbro socken

Fellingsbro socken i Västmanland ingick i Fellingsbro härad, ingår sedan 1971 i Lindesbergs kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Fellingsbro distrikt.
Socknens areal är 357,49 kvadratkilometer, varav 335,36 land.  År 2000 fanns här 3 905 invånare. Tätorterna Rockhammar och Fellingsbro samt sockenkyrkan Fellingsbro kyrka ligger i socknen.

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.