Om Fellingsbro

Fellingsbro socken

Fellingsbro socken i Västmanland ingick i Fellingsbro härad, ingår sedan 1971 i Lindesbergs kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Fellingsbro distrikt. Socknens areal är 357,49 kvadratkilometer, varav 335,36 land.  År 2000 fanns här 3 905 invånare. Tätorterna Rockhammar och Fellingsbro samt sockenkyrkan Fellingsbro kyrka ligger i socknen.