Om Fellingsbro

Israel Acrelius

Acrelius blev färdigutbildad präst och filosofie magister i Uppsala 1743 och utsågs av Henrik Benzelius till själasörjare för de svenska församlingarna i Pennsylvania, dit han reste 1749. I Kristine församling i Philadelphia bedrev han en omfattande verksamhet tills han 1757 på grund av hälsoproblem tvingades att återvända till Sverige. Året efter utnämndes han till kyrkoherde i Fellingsbro i Västerås stift. Då han avled var han kontraktsprost och teologie doktor. Han beskrev vistelsen i USA i sin Beskrifning om de Svenska Församlingars forna och närvarande tillstånd uti det så kallade Nya Sverige. Det finns en lång, fin beskrivning av Israel Acrelius på Riksarkivet samt på Wikipedia.

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem
Signerat

Svårare är det inte…

…det går alltid. Premiären är avklarad. Första numret av fellingsbro.se är ute. Nu är det dags för nästa. Svårare är det inte. Men självklart behöver vi din hjälp för att kunna utveckla fellingsbro.se vidare mot nya höjder (samt en och annan dalgång). Du vet var du når oss. Via vårt kontaktformulär så väl på Facebook som på fellingsbro.se. Du vet var vi finns. I Sockenstugan. Klockan 13:00. Torsdagar. Där finns nu även ett antal fotografier från forna tiders Fellingsbro. En av fotograferna, vars bilder kan beskådas, är Sven-Olof Axelsson. Han och hans ”Hasselbladare” har skapat såväl konst- som fotohistoria. Mycket Läs mer