En fantastisk skatt

Som kommuninnevånare har man plötsligt fått lite skatteåterbäring. Och sådant kan ju göra en glad så där i största allmänhet. Kommunen har nämligen efter idogt arbete under flera år skapat en kulturmiljöwebb åt oss invånare. Ingen lär förneka att Lindesbergs kommun har ett unikt och rikt kulturarv, med miljöer som berättar om vår historia och vår utveckling. Vi lever dagligdags i vår kulturmiljö med spåren av tidigare generationers arbete och aktiviteter mitt framför ögonen på oss. Och många av oss blir förmodligen hemmablinda och suckar över vardagens vedermödor istället för att känna stolthet över vad tidigare levande byggt och bidragit med samt vad nu levande förvaltar och bygger vidare på.

Det är inte fel att bli påmind om detta. Därför kan det vara en god idé att lägga en del av sin tid på att besöka kulturmiljöwebben. Emellanåt kan det kännas som att här finns allt – precis allt – som berättar om kommunen. Här finns underbara bilder på gruvmiljöer, herrgårdsmiljöer, jordbruksbygd, stationssamhällen och människors hårda arbete. Här finns historiska redogörelser från forntiden och framåt; berättelser om näringar och färdvägar; här finns nyare berättelser och platser att upptäcka. Allt är snyggt och tydligt presenterat på sidan, vilket gör det lätt att navigera. Dessutom – den största välgärningen med den här webbplatsen är Kulturmiljökartan.

Kulturmiljökartan

På kulturmiljökartan kan man enkelt se de inventeringar av kulturvärda platser som är gjorda. Fornminnen syns, värdefulla kulturmiljöer (där Fellingsbro stationssamhälle är en), byggnadsminnen och sådant som är av riksintresse – allt syns.

Klickar man på ett fornminne kommer man vidare till sidan Fornsök och får mer information. Klickar man på en värdefull kulturmiljö går det att läsa om platsen och även ta sig vidare till den text som finns på kulturmiljöwebben.

Hela webbplatsen i allmänhet och kanske kartan i synnerhet kan leda till att man blir sittande i timmar och bara läser och insuper historiens gång och ens egen plats i allt detta. Det är rikt.

Exempel på hur Kulturmiljökartan ser ut.

Fler berättelser

Dessutom är detta inte en statisk sida, för på sidan med kartan finns också ett formulär för att tipsa om sådant som borde finnas med, men som de som arbetat med projektet inte hunnit med eller inte fått kännedom om. Det kan vara en kulturhistoriskt värdefull plats, en spännande plats, en spännande berättelser, en sägen om en plats. Eller för den delen även kompletteringar till redan befintliga texter och bilder. Det går att markera på en karta var aktuell plats ligger och det går att ladda upp bilder och filer. Projektledare för kulturmiljöprojektet är Helena Randefelt och det är också till henne som tips, berättelser och bilder går i första hand innan de kan komma ut live på kulturmiljöwebben.

Utdrag från en text på Kulturmiljöwebben.

Det var den 27 juni kulturmiljöwebben för Lindesbergs kommun gick live efter fyra års arbete av Helena Randefelt, Helen Sannerstedt och Magnus Jerlström med en särskild eloge till Frank Olsson, utan vars hjälp det tekniska inte kommit på plats. Sedan är det lätt att inse att det inte bara är dessa människor som finns bakom projektet, utan en mängd sakkunniga samt det som i dagligt tal kallas för vanligt folk, vilka bidragit med bilder och berättelser och till kartläggning av kulturmiljöer. Så har till exempel företaget WSP genomfört en kulturmiljöinventering åt Lindesbergs kommun. Under förra året genomfördes också dialogcaféer på olika orter för att samla in viktiga berättelser och miljöer. Under de här åren har alla tillsammans skapat en fantastisk kunskapsbank om vår bygd och det är glädjande att se att Fellingsbro är ganska väl kartlagt i jämförelse med flera andra orter i kommunen.

Gå in på kulturmiljöwebben och låt dig hänföras av vår rika historia. Skicka in de berättelser och bilder du saknar! Ta kontakt med Helena Randefelt om du har frågor. Helt enkelt, var en aktiv och delaktig part i din kommun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*