Svenska kyrkan i Broa

Det är oroligt i folks sinnen när det gäller Svenska kyrkans verksamhet i och omkring Fellingsbro. Det har varit det en tid. Först var det innertaket på kyrkan som inte orkade bära upp sig själv länge, vilket gjorde att det för folks säkerhet var tvunget att stänga kyrkan. Sedan var det vetskapen om att kyrkan sagt upp sitt hyresavtal på S:t Olofsgården, vilket har lett till en vag och odefinierad oro för hur det ska bli med kyrkans verksamhet inom samhället. Och sedan finns det också beslut på att själva organisationen för församling och pastorat ska ändras utifrån beslut som tagits i Stiftsstyrelsen.

Möten har hållits, frågor har ställts och till stor del besvarats, även om mycket kanske fortfarande känns oklart för många. Detta beror till viss del på att en del frågor inte kan besvaras förrän problem har lösts och beslut har fattats.

Kyrkorenoveringen

Det har börjat rinna in pengar för renoveringen av Fellingsbro kyrka. Församlingen har till exempel fått 9,3 mkr i kyrkoantikvariskt bidrag och ett kyrkligt underhållsstöd på 1,8 mkr. Dessa pengar är avsedda för renoveringens etapp 1, 2 och 3. Men den totala beräknade kostnaden är på nästan 23 mkr, vilket betyder att även eget kapital behöver skjutas till under tiden. Man kommer även att söka ytterligare kyrkoantikvariskt och kyrkligt underhållsstöd för åren 2026–2027.

Byggstart kommer det att bli så snart som olika entreprenörer har möjlighet att påbörja renoveringen. Renoveringen i sig är också en komplex historia då ställningar ska resas och värdefulla föremål byggas in för att skyddas innan taket kan knackas ned och själva renoveringen påbörjas.

I samband med renoveringen passar man också på att göra en del andra ändringar i kyrkorummet, bland annat ska man ordna ett pentry och större förrådsutrymmen samt göra ändringar så att värmen kan cirkulera bättre.

Förhoppningen är att kyrkan ska kunna återöppnas till påsken 2027. Samtidigt håller man nu på att renovera gravkapellet, som inte använts sedan 70-talet, för att ge församlingsbor möjlighet till begravning vid kyrkan. Den renoveringen beräknas vara klar 1 oktober 2024.

Organisationen

Kyrkoherde Per Kallin Pålsson har informerat om att stiftsstyrelsen har fattat ett beslut gällande hur pastorat och församlingsindelning ska ändras. Det beror på att många församlingar i Bergslagen helt enkelt inte förmår utföra det en församling ska eftersom de är för små. Det är stiftsstyrelsens uppgift att bedöma denna bärkraft hos församlingar och pastorat och efter lång utredning har man fattat beslutet om ändring som gäller från 1 januari 2026. Detta innebär bland annat att nuvarande pastorat inte kan fatta några långsiktiga beslut, alltså bortom den 31 december 2025. Detta ger vissa begränsningar när det gäller att lokalt fatta olika avtal som berör kyrkans olika verksamheter i samhället.

Det nya pastoratet ska heta Linde-Ljusnarsbergs pastorat och i det kommer Näsby-Fellingsbro att bli en egen församling. I pastoratet kommer även Linde bergslags församling och Ljusnarsbergs församling att ingå.

I samband med att S:t Olofsgården stängs kommer också administration och kontor att flyttas till församlingshemmet i Frövi. Detta blir möjligt efter att man gjort en ombyggnad av ladan på församlingens tomt. Det kommer fortsatt att finnas en pastorsexpedition i Fellingsbro som – precis som nu – kommer att hålla öppet två timmar en dag i veckan. Lokalfrågan är dock inte löst ännu.

Lokal verksamhet

Per Kallin Pålsson har vid upprepade tillfällen poängterat att den verksamhet som bedrivs idag i Fellingsbro inte ska minskas på grund av att kontraktet med S:t Olofsgården är uppsagt. Till viss del har man inlett ett samarbete med Ängebykyrkan, vilket är gott för den ekumeniska tanken, men all Svenska kyrkans verksamhet får naturligtvis inte plats där.

Att hitta lämpliga lokaler för kyrkans verksamheter är inte det lättaste och underlättas naturligtvis inte av att man inte får fatta långsiktiga beslut. Men då det finns gott om lokaler inom Broa är också hoppet gott om att det hela ska lösa sig under hösten, då man är kvar på S:t Olofsgården till årsskiftet.

Under tiden önskar fellingsbro.se Per Kallin Pålsson en skön semester och hoppas att han kommer tillbaka styrkt och med glädje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*