Påskvandring i Rynninge

Traditioner är det kitt som binder samman generationerna och förmedlar en känsla av viss beständighet och att vi har hemortsrätt någonstans. För ett tiotal år sedan var det någon i Rynninge rara by som framkastade att man kanske skulle påskvandra med barnen.

Sedan dess har man gjort det. Såväl vuxna som barn klär sig med påsktema och vandrar från gård till gård i byn. Sånger sjungs, egengjorda påskkort delas ut och godis erhålls i gengäld.

Under påskafton i år vandrade ett tiotal barn med tillhörande vuxna runt och besökte gårdarna. Vindarna blåste visserligen något njugga, men värmen i besöket kompenserade det mer än väl. En vacker tradition som ger glädje i hjärtat.

Rynningebor på påskvandring.