Politiker på podiet

Undertecknad hör inte till de som springer på politiska möten, men att missa träffen med länets regionpolitiker i onsdags kändes inte som ett val. Så jag åkte dit och trodde att jag var tidigt ute när jag anlände till bion i Lindesberg. Men redan strax efter halv sju på kvällen fanns det bara enstaka platser kvar. Det visade sig senare att det var ett 100-tal personer som inte ens kom in i lokalen.

Fokus Lindesberg

Den nära vården engagerar, det är tydligt – och egentligen ganska självklart. Kvällen fokuserade naturligtvis på de eventuella förändringarna vid Lindesbergs lasarett och det blev inte mycket tal om hur vården ska se ut runt om i socknen och bygden. Någon politiker lät i en bisats antyda att man alls inte hade planer på att stänga några vårdcentraler, utan att de ska fortsätta att fungera som tidigare. Som boende i Fellingsbro undrar man då hur det kommer sig att det ser ut som det gör i Fellingsbro idag, med en ekande tom vårdcentral och ett rött skjul vid folkhögskolan som visade sig inte vara förberett och i ordning för att fungera som vårdcentral? Ordet tjänstemannabeslut far osökt genom huvudet.

Här ska inte redogöras för allt som sades på mötet. Det var mycket upprörda känslor i publiken, såväl bland vanligt folk, som kommunpolitiker och personal från lasarettet.

Det som var så slående var de styrande politikernas oförmåga att ge raka svar på raka frågor. Nu verkar det rent generellt finnas en sådan gen hos yrkespolitiker, men det är lika sorgligt varje gång att höra det. Det enda som hördes var att det inte finns några beslut fattade, utan man väntar på att ett förslag ska läggas fram och detta förslag ska analyseras och man ska titta på konsekvenserna av det.

Brist på siffror

En sak som efterfrågades var konkreta siffror. Man ville se punkt för punkt vilka besparingar som skulle åstadkommas genom förslaget. Något svar på den frågan fick man inte. Även de oppositionella regionpolitikerna uttalade kritik av den bristande transparens som råder. Det är visserligen på ett sätt lättare att sitta i opposition, men framför allt från medborgarna ifrågasattes vid flera tillfällen, att åtgärderna verkligen skulle ge besparingar och med siffror visades att man bara rullar kostnader åt andra håll, främst till individnivå – och då belastar det ju inte Region Örebro.

Bara ett förslag

En annan fråga som dök upp var hur det kommer sig att det bara finns ett förslag. Varför upprättas det inte olika förslag som kan presenteras för opposition och medborgare och som kan ställas mot varandra och analyseras och konsekvensutredas? Befolkningen och oppositionen får bilden av att de styrande politikerna redan bestämt sig för just detta förslag, vilket naturligtvis förnekades från de styrande. Något svar på varför det inte finns flera förslag gavs dock inte.

Läs mer

Det var ett intressant och ganska upprörande möte. Det hävdades från de styrande på podiet att de måste ta ansvar, att man måste se verkligheten i vitögat och anpassa sig efter den. Det låter enögt, med tanke på att vi själva skapar verkligheten och att det väldigt ofta finns olika lösningar på ett och samma problem. En bekant till mig sade att fördelen med politiker är att de kan avsättas; det är värre med tjänstemännen.

För ett mer konkret återgivande av mötet i Lindesberg och vilka som deltog går det bra att läsa ett utförligare reportage på LindeNytt. Dessutom ska påpekas att det är undertecknad själv som står för det skrivna i den här artikeln.