UPPROP! Skriv under!

Region Örebro utarmar vården i Fellingsbro socken. Det talas med stora bokstäver om att det ska finnas en nära vård för alla invånare, men de beslut som fattas går i motsatt riktning, så att vården hamnar allt längre bort från dem som bor i Fellingsbro. Olika föreningar har gemensamt gått ihop och författat ett förslag till hur vården ska kunna vara kvar i Fellingsbro. Detta kommer att skickas till Region Örebro.

Detta är ett upprop för bevarande av nära vård i Fellingsbro.
Vi vill att all bokad tid för förebyggande och sjukvårdande insatser ska ske i Fellingsbro.

Till detta har även protestlistor skapats och lagts ut på olika platser i Fellingsbro.

Vill du ha möjlighet till vård kvar i Fellingsbro? Skriv under!

Här hittar du en lista att skriva på:

  • Sockenstugan
  • Hemköp
  • Fellingsbro Konstateljé
  • Solhems Handelsträdgård
  • Mekonomen
  • Knutens Hårvård