Förklädd Gud Fellingsbro kyrka den 15 oktober kl 18

Fellingsbro kyrka i sommarskrud

Musik: Lars-Erik Larsson
Text: Hjalmar Gullberg
Näsby Fellingsbro kyrkokör,
Nora Kyrkokör , Bergslagens Kammarsymfoniker 

Från LindeKultur har vi fått följande information.
LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. Länken ovan leder till dem där kan du själv läsa om vad som händer på kulturfronten.

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.