Näsby Fellingsbro pastorat välkomnar vår nya kyrkoherde söndag 19 december kl. 10.00 i Fellingsbro kyrka

Han är ingenjören som gillar engelska deckare och inte räds att ta sig an strukturutredningar och lokalförsörjningsplaner. På söndag 19 december välkomnas Per Kallin Pålsson som kyrkoherde i Näsby Fellingsbro pastorat av biskop Mikael Mogren.

Det är ett stort steg på många sätt för Per Kallin Pålsson att tillträda som kyrkoherde i Näsby Fellingsbro pastorat.

– Det är min första kyrkoherdetjänst, och församlingen är rätt olik S:t Ansgars församling i Eskilstuna där jag arbetade innan, säger Per. Men det lite mindre sammanhanget lockade Per som berättar att han burit en kärlek till Bergslagen inom sig ända sedan barndomen.

– Det känns väldigt stimulerande att få vara med och forma framtidens kyrka på just den här platsen.

På söndag välkomnas han i en högtidlig gudstjänst i Fellingsbro kyrka där både biskop Mikael Mogren och kontraktsprosten Britta Landin medverkar.

Därmed påbörjas något helt nytt för, men kyrkan har alltid varit en naturlig plats för honom.

– Som fyraåring började jag i kyrkans barntimmar, och på den vägen är det, säger Per när han får frågan om hans bakgrund inom Svenska kyrkan.

Kyrkan var en självklar del av hans liv, med Ansgars-scouter och engagemang i Svenska Kyrkans Unga i Örebro där Per växte upp, men präst skulle Per inte bli.

– Jag såg mig själv som en ”matte- och fysikmänniska” och var helt inställd på att bli ingenjör, säger Per.
Och så blev det. Men teologin fanns alltid med i bakgrunden, och efter fem år som systemutvecklare på Lantmäteriet var det dags.

– Gud hade knackat mig på axeln tillräcklig många gånger och jag gav upp, säger Per.

2008 vigs Per till präst för Västerås stift av en nytillträdd biskop Tomas Söderberg. Per gör sitt pastorsadjunktsår i dåvarande Grytnäs församling utanför Avesta. Men det var tuffa tider för nyutexaminerade präster och ont om jobb. Per flyttar söderut för en komministertjänst i Norrköping och hamnar så småningom i Strängnäs stift, där han blir kvar i 11 år. De sista åren i Eskilstuna.

– Jag har jobbat både i stad och på landsbygd och trivs bra med båda delarna, men när tjänsten i Näsby Fellingsbro församlingar dök upp var något som drog och lockade. Det verkade vara ett lagom stort och välskött pastorat. Lagom att ta sig an som första kyrkoherdetjänst. Men det fanns också en längtan hem till Västerås stift.

– Det görs mycket gott i Västerås stift och det finns en teologi och kyrkosyn som tilltalar mig. En frimodighet att våga möta samtiden, att vara lokalt närvarande och folkkyrka, säger Per.

I rollen som kyrkoherde trivs Per med att ta sig an strukturfrågor, så som lokalförsörjningsplaner och strukturutredningar.

– Jag är lite rastlös och tycker om att det händer saker. Kombinationen av att förvalta allt det som är gott i församlingarna och samtidigt få vara med och tänka kring hur vi är kyrka på den här platsen, i den här tiden, är spännande, säger Per.

Jobbet som kyrkoherde, och pendling till och från hemmet ”på ett blåsigt gärde söder om Örebro”, tar en hel del av Pers tid. På hemmaplan finns Pers fru och barn. När det blir tid över cyklar Per gärna. Hittills i år har det blivit 800 mil i sadeln, gärna ensam men även tillsammans med Örebrocyklisterna.

-I cykelsadeln rensas tankarna och idéer kläcks, säger Per.
Han är också förtjust i engelska deckare.

– Vi är på säsong åtta av Morden i Midsomer. Så det kommer att räcka ett tag, avslutar Per och skrattar.

About Elias ben Salem 1495 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.