Arbetet att lysa upp vägen till Fellingsbro kyrka startar idag 15.00. Gudtjänsten startar 18.00

Lys upp vägen till Kyrkan idag 15.00

Rotarianer och Knytgubbar samlas utanför ingången till kyrkan kl. 15.00 utrustade med helst gasol/gaständare och ett glatt humör och reflexkläder. Marschaller utdelas. Alla är välkomna att hjälpa till.

Två arbetslag startar vid väg 249 på var sida om vägen i Närheten av Slangbellan och går upp mot kyrkan.
De andra arbetslagen startar vid kyrkan och går på var sida mot väganslutningen till Finnåker etc. Marschallavstånd ca 3 meter.

Placera inte marschaller på murar och inte där bilar brukar parkeras. Allt för att inte stänka ner något fordon. Stänkrisken ökar vid dåligt väder.

Ni som skall deltaga i kyrkan 18.00 glöm inte ert Covidpass.

För att så många som möjligt ska få möjlighet att vara med i kyrkan måste covidpass och legitimation uppvisas av samtliga besökare över 18 år. Besökare under 18 år behöver ej uppvisa covidpass. Vi öppnar portarna för besökare kl 17.00.

Information om covidbevis finns på covidbevis.se


About Elias ben Salem 1495 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.