God Jul och Gott Nytt År

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Ett pandemiår har snart gått med allt det har fört med sig. Vi har alla behövt information om pandemin. Mycket har varit lätt tillgängligt och har gett underlag till flera artiklar i fellingsbro.se. Många av er har också engagerat er och kommit med bidrag. Ingen nämnd – ingen glömd.

Som jag tidigare har nämnt saknar jag någon jag kan lämna över till. Jag har under året befordrats till en högre riskgrupp vilket accentuerar att successionen måste klaras av. Jag kan inte nog betona vikten av sockentidningen fellingsbro.se. De traditionella tidningarna kompenserar idag tappade annonsintäkter och ökade distributionskostnader med att minska antalet journalister. Det leder ofelbart till att lokala nyheter drastiskt minskar.
Sockentidningen fellingsbro.se har en viktig roll att fylla detta tomrum.

Dessutom behövs den tredje statsmakten. Att granska våra politiker.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.