Lägesbild corona för Örebro län

Senaste siffrorna för Örebro län –  3 juni

Siffrorna uppdateras dagligen.

Covidpatienter på vårdavdelning:

36

(-16)

Covidpatienter på intensivvårdsavdelning, IVA
(utöver vårdavdelning):


16
(+1)

(Inom parentes anges förändring gentemot föregående dag).

Fördjupad information och siffror avseende bekräftade fall och avlidna publiceras på vardagar efter kl 14.00 på Smittskyddsenhetens sida för statistik.

About Elias ben Salem 843 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.