Att vårda hälsan

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Veckans tema har blivit hälsa och hälsovård.

Fellingsbro Gymnastikförening är mycket aktiva. De höll till i gamla gymnastiksalen men blev hänvisade till Idrottshallen när man av sanitära skäl stängde den gamla gymnastiksalen. Nu får  alla utom barnen flytta till annan lokal. Fellingsbro har behov av att den gamla gymnastiksalen åter tas i bruk. FGoIF orientering satsade på en ”Hälsostig” på Käglan så att äldre med rollator hade möjlighet att ta sig fram. Lindesbergs kommun var inte villiga att vara med och finansiera projektet. Fellingsbroarna har en motionsrunda i stationssamhället. En del av den går på Skulsta-Nybbles väg från Kungsvägen till järnvägsövergången vid Idrottsplatsen. Fellingsbro har bett att få gatuljus på den vägbiten men fått avslag med motivering att det är en enskild väg.

Det är mycket tal om att man i kommunen har ekonomiska problem och att det måste sparas. Det är då märkligt att man har råd att bygga två nya skolor, en pir ut i Lindesjön etc men inte råd att renovera skolbadet, göra i ordning gamla gymnastiksalen i Fellingsbro och sätta belysning på den vägen mellan Kungsvägen och idrottsplatsen där oerhört många fellingsbroare har sin motionsrunda.

Om man ska tala om att det är svåra besparingar man ska göra ska man visa det i handling också. Ska det sparas på blommor så ska det göras i hela kommunen och inte som nu med mer blommor än någonsin i Linde stad.

Lindesbergs kommun är en sammanslagning av fem kommuner och det måste synas i kommunens sätt att styras.

Vänligen

Elias

About Elias ben Salem 437 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.