Senaste nytt från sockenrådet

Kommunen vill ha en träff med Sockenrådet för att bland annat diskutera ishallen och den gamla gymnastiksalen. Det meddelades vid det senaste sockenrådsmötet.

På mötet beslutades också att skapa en handelsbod i sockenstugan. Leif Sandelius blir handelsman för denna prima sockenhandelsbod.

Handelsman Leif Sandelius.

I handelsboden i Sockenstugan är det meningen att härproducerade varor, produkter och konsthantverk från hela vår socknen ska finnas till försäljning. Ansvarig handelsman blir som sagt Leif Sandelius som sedan några veckor tillbaka dagligen finns i Sockenstugan för att ta emot besökare.

När fellingsbro.se  frågar Ann-Sofie Ahlgren, Balsta Gårdsbutik, om idén med handelsboden, säger hon:
– Det är en bra idé. Då kan jag ha några av mina produkter i sockenstuga och information om Gårdsbutiken med öppettider, produkter och annat.

Ann-Sofie Ahlgren

Den som liksom Ann-Sofie är intresserad av att ha en plats för någon eller några av sina härproducerade varor och konsthantverk  i handelsboden kan ta kontakt med Leif Sandelius. Telefon: 073-715 54 22. Epost: leif.sandelius@fellingsbro.se.

De föreningar i vår socken som vill vara i Sockenstugan för att hålla möten eller informera om sin verksamhet kan även de i fortsättningen vända sig till Leif Sandelius för att boka tider.

Möte med kommunledningen

Johan Andersson

Vid mötet med Sockenrådet meddelade mötesordförande Johan Andersson, Norrby, att kommunen vill komma till Sockenrådet för att prata om planerna för ishallens och gamla gymnastiksalens framtid. Det mötet är planerat till den 4 februari kl 18:00. I fellingsbro.se kommer ett referat att publiceras från det mötet.

För att effektivisera arbetet i Sockenrådet bildas nu ett antal arbetsgrupper för att bevaka frågor inom näringsliv, utbildning, vägar/kommunikationer, vård/omsorg, bostäder och integration. För varje område (grupp) kommer det att utses en ansvarig person som har ansvaret för  respektive grupps arbete och utveckling.

En extra Sockenstämma kommer att hållas den 26 februari kl 19.00 där det bland annat kommer att genomföras fyllnadsval till Sockenrådet. På fellingsbro.se återkommer vi med mer information inför denna extrastämma.

 Utveckla kontakten mellan Sockenrådet och bygdegårdarna

För att utveckla kontakten mellan Sockenrådet och de så viktiga bygdegårdarna i Fellingsbro socken planerar Sockenrådet att hålla sina möten ute hos respektive bygdegård och dess  styrelse eller styrelserepresentanter. Sockenrådet kommer att ta kontakt med respektive bygdegårdar för att se hur dessa möten ska kunna förverkligas och förhoppningsvis utvecklas.

Nästa möte med Sockenrådet hålls den 4 februari i direkt anslutning till mötet med kommunledningen.

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.