Landsbygdsskolorna är sannolikt räddade!

Mariana Bergström med barnen Emil Nilsson 20 år, Anton Lundgren 11 år, Jennie Lundgren 8 år och Moa Lundgren 5 år vid sporthallen i Rockhammar Foto: Ann-Charlotte Larsson

OBS, obs, obs! Tillägg till nedanstående text:”Vid sittande möte i Rockhammar meddelade Liberalerna att de bestämt sig för att säga nej till landsbygdsskolornas nedläggning. Bara ett par dagar senare meddelade Liberalerna att de inte hade bestämt sig för vad de bestämt sig för. De återkommer sannolikt när och om de bestämmer sig.”

 Vid mötet i Rockhammars idrottshall i går kväll (torsdagen den 29 november) meddelade Liberalerna och KD att de vill behålla och utveckla landsbygdsskolorna. Därmed finns det, om alla partier håller vad de lovat i skolfrågan, en majoritet i Lindesbergs kommunfullmäktige för att landsbygdsskolorna ska vara kvar och utvecklas.

När det mesta nu pekar på att landsbygdsskolorna kommer att finnas kvar kommer många oroliga föräldrar och barn  att kunna andas ut. Orsaken till att de kan göra det  är det otroligt stora, fina engagemang som de boende i Ramsberg och Rockhammar har visat för sina skolor och sin bygd. Det har utan tvekan påverkat de politiker som har viljan och förmågan att lyssna.

Ändra attityd

Det är ganska naturligt att landsbygdsskolor som ständigt lever under ett nedläggningshot förr eller senare kommer att läggas ner. Detta ständiga hot om nedläggning, som skolorna i Ramsberg och Rockhammar ständigt levt under, måste tas bort. Talet om nedläggning måste bytas mot tal om utveckling. Bara den förändringen i attityd och ambition betyder mycket för landsbygdsskolornas framtid.

För att kunna gå från avveckling till utveckling behövs många nya goda idéer, en utvecklingsplan och en strategi. De många goda idéerna finns bland de boende i Ramsberg och Rockhammar. Deras goda idéer duger mycket väl som underlag för en  utvecklingsplan och en utvecklingsstrategi. Vad det handlar om är att våga tänka nytt och lite annorlunda. Och att se att en fråga om skolan är mycket mer än ”bara” en fråga om skolan. Det är en fråga för en  hel bygds utveckling, landsbygdens.

Viktig basservice

Rockhammar Foto: Ann-Charlotte Larsson

Det finns sannolikt fortfarande en och annan politiker som lever i tron om att de människor som bor och lever på landsbygden är ”de som blev kvar” och inte har förmågan att  tala för sin sak.  Till de politikerna har fellingsbro.se ett bra förslag: Lyssna på människorna i Ramsberg och Rockhammar. De har gjort ett aktivt val i att bo på landsbygden med den lugnare och trevligare miljö det innebär. Dessutom kan, vill och vågar de framföra sina åsikter på ett klokt och bra sätt.

De som bor på landsbygden i Lindesbergs landsbygdskommun  kräver inte att få samma service och kommersiella utbud som  i Lindesbergs tätort, Örebro eller New York. Men de kräver, och betalar skatt för, att få tillgång till en fungerande basservice. Dit hör bl a en väl  fungerande skola. Den är viktig för att hela kommunen ska leva, även landsbygden.

De som bor på landsbygden är vana vid att samarbeta. Det var så föreningar skapades och utvecklades. Det var så idrotts- och ishallar byggdes, det var så friskolor startade och utvecklades.

De som bor på landsbygden vet både sitt och landsbygdens värde. Det är de helt enkelt beredda på att dela med  av sig så att hela kommunen kan utvecklas och växa ännu mer och ännu bättre.

Landsbygdsbornas kunskap om, och intresse för samarbete, borde lyhörda politiker och tjänstemän i kommunen kunna ta vara på och lära sig en hel del av. Det är faktiskt en fin och viktig skola i sig!

 

About Arne Wikström 313 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.