Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Sörbyholm Säteri

Den äldste kände ägaren till Sörbyholm är kung Birgers bror hertig Erik. Han skänker 1302 gården Sörby och underlydande gods till kung Birgers tjänare Thorkel Clemensson.
På 1600-talet ägdes Sörbyholm av Anders Haraldsson. Han var kammarskrivare hos Gustav II Adolf och enligt ett brev skrivet 1627 så lämnade kungen Anders Haraldsson hans stadgehemman Sörbyholm i hans och hans hustrus livstid kvitt och fritt från alla årliga utlagor. År 1645 fick Anders Haraldsson med namnet Appelbom förnyelse på sina förfäders adelskap. Han dog 1649 och då delades hans egendomar i Fellingsbro mellan sönerna Anders och Samuel. Anders Andersson Appelbom, krigskammarråd och landshövding,  blev ägare till Sörbyholm. Efter Anders Andersson Appelboms död 1686 och som en följd av Karl XI:s reduktion blev handelsmannen David Feiff ägare till Sörbyholm och sedan ägdes det av hans ättlingar fram till 1761.
Hovjunkare Joh. Jac. Svedenstjerna blev 1784 ensam ägare till Sörbyholm och flyttade hit 1786. I början av 1800-talet lät han uppföra mangårdsbyggnaden.

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.