Ytterligare en spännande bok med anknytning till Fellingsbro!

Isak Acrelius

Vi har tidigare skrivit om prosten Israel Acrelius från Fellingsbro. Nu har vår tidigare  kyrkoherde och prost  försiktigt bearbetat Acrelius 1700-talsspråk och kommenterat texten i den nya utgåvan på svenska. 

Hans Lindqvist

När vi talar med Hans Lindqvist om boken säger han:

– När jag i mitten av 1970-talet kom som kyrkoherde till Fellingsbro, lade jag snart märke till att den präst som tjänstgjort längst i församlingen, var Israel Acrelius. I drygt 40 år hade han under senare hälften av 1700-talet varit prost i Fellingsbro. Jag ville veta mer om honom. Det visade sig att han före sin tjänstgöring i Fellingsbro varit kyrkoherde och prost i de tre svenska församlingarna i tidigare Nya Sverige under åren 1749-56. Hans uppgift var att bringa ordning i de missbruk och den oreda som där rådde, men också att samla material till en framställning om den före detta svenska kolonins politiska och kyrkliga historia och dessutom göra kulturhistoriska observationer rörande levnadssätt, handel och kyrkoliv. Efter sin återkomst till Sverige bearbetade Acrelius sitt material och resultatet blev en nära 500 sidor tjock bok med titeln ”Beskrifning om de Swenska Församlingars forna och nuwarande tillstånd uti det så kallade Nya Swerige.” Boken trycktes i Stockholm 1759 och har sedan dess aldrig utgivits på nytt.

Känd i USA

– I USA är däremot Acrelius bok mycket mer känd och uppmärksammad än i Sverige. Tidigt översattes den till engelska och har tryckts i flera upplagor. Den lär fortfarande ingå som kurslitteratur i ämnet Amerikansk kolonial historia vid vissa universitet och högskolor och anses officiellt som ett viktigt nationellt, historiskt och kulturellt bidrag till USAs historia.

– Mitt intresse för Acelius resulterade i en uppsats i Hembygdsföreningens årsskrift 1989, min licentiatavhandling år 1982 och en längre uppsats om Acrelius i Amerika och Fellingsbro år 2011, utgiven av Västerås stiftshistoriska sällskap.

En ynnest att få arbeta i Fellingsbro

– För drygt två år sedan påbörjade jag mitt arbete att utan ersättning varsamt bearbeta Acrelius 1700-talsspråk och kommentera texten. Det har varit otroligt stimulerande. Ett välkänt förlag, Artos & Norma, förklarade sig omedelbart att vilja utge boken efter mer än 250 år eftersom man ansåg den vara en viktig del av vårt kulturarv. I höstas blev boken klar och tryckt.

– Eftersom Acrelius levde och verkade i Fellingsbro under största delen av sitt liv tror jag att boken är av särkilt intresse i Fellingsbro. Boken är intressant, tänkvärd och ibland kryddad med humor. Den ger dessutom en fördjupad förståelse av svenskt liv i mötet med andra kulturer.

– Bokens ordinarie pris är 340:-, inbunden, omfattar 550 sidor. Men förlaget har erbjudit mig att få sälja boken för endast 230:-.  Är du intresserad av att köpa boken föreslår jag att du hör av dig till mig  chpapa1@yahoo.se  070-691 67 85, så ser jag till att den kommer dig tillhanda i Fellingsbro. Men dröj inte alltför länge, för jag har ett begränsat antal böcker att sälja.

– Med stor glädje och tacksamhet tänker jag tillbaka på åren i Fellingsbro. Det var en ynnest att få arbeta i den traditionsrika församlingen och få bo i stiftets vackraste prästgård ”Och få bli bekant med min gamle företrädare Acrelius.”

Länkar till tidigare artiklar.

Israel Acrelius

Mer om Acrelius!

 

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.