Fellingsbro integrationsnätverk FIN ser in i framtiden

När Fellingsbro.se frågar Åsa Viggeborn  om vad FIN gör idag säger hon:

– Svenska kyrkans aktiviteter på tisdagar är välbesökt. Cirka 60-70 personer kommer till St Olofsgården mellan kl. 18-20.  På träffarna erbjuds språkundervisning, gympapass för kvinnor och aktiviteter för barnen med bland annat pyssel. De som är intresserade att vara volontärer till kyrkans aktivitet kan ta kontakt med Isabell Ramberg, 0581-378 58,isabell.ramberg@svenskakyrkan.se eller Anna DeTemple, 0581-378 59, anna.detemple@svenskakyrkan.se.

– Varannan tisdag har Svenska kyrkan en kvinnogrupp som pratar om hur det är att vara kvinna i Sverige.

– Studieförbundet Vuxenskolan har undervisning måndag, onsdag, torsdag varje vecka i en lokal bredvid Sockenstugan.


Vad planerar ni nu?

– Det planeras en vinteraktivitet med preliminärt datum den 26 januari 2019. Eventuellt kan denna vinterdag likna kyrkans sommarvandring med aktiviteter utomhus. Mer information kommer längre fram.

– Nätverket planerar en fortsättning på årets lyckade Fellingsbrodag. Preliminärt datum för Fellingsbrodagen 2019, 17 augusti. Vi vill gärna ha fler scenframträdanden, företag, föreningar och fler djur till nästa års Fellingsbrodag.

– FINs  framtid diskuteras. Ett förslag är att finnas kvar som en egengrupp och samtidigt ingå i Sockenrådet för integrationsfrågor. På så sätt kan FINs frågor lyftas fram till kommun, region mfl.

– FINs uppgift kommer fortsatt vara att verka för nyanlända och de som vill vara med för att underlätta integration i Fellingsbro.

 

 

About Elias ben Salem 409 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.