Ännu bättre skidspår på Käglan

Vi har fantastiskt fina motionsspår på Käglan.
Allt tack vare ett entusiastiskt gäng som på ideell bas har jobbat med att iordningställa och sköta dem. Att städa efter de som skräpar ner är ett onödigt arbete. Trots det har de tid att förbättra spåren inte minst inför kommande vinter. När vi talar med John Martinsson säger han:

John Martinsson

– Tidigare har vi  med stöd av Rotary kunnat köpa spårutrustning för att kunna ta tillvara den snö som föll eftersom  mark och underlag var lite otjänligt på vissa sträckor.

– Efter snövintern 2017-2018 behövde vi förbättra hela spåret på 7,5 kilometer. Vi kunde tyvärr inte få bidrag från kommunen men med stöd från Leader Mälardalen kunde vi få hjälp med kostnaderna för material och för entreprenörer. Det här arbetet gjordes under september.

– Med hjälp av fyrhjulingar och en lasttraktor som medlemmarna lånat ut kunde vi köra ut allt material. Omkring tjugo medlemmar har ideellt jobbat 180 timmar med projektet i omgångar.

– Det vi har saknat är att så få motionärer, som är använder spåren varje vecka, vill ställa upp och hjälpa till. Medelåldern hos oss som ställer upp är över 70 år. Ska det här kunna fungera krävs att yngre förmågor hjälper till.

Hur ser de närmaste planerna ut?

– Vi vill gärna ordna till så att det går att ta sig fram på fler spår med rollator så att även de med fysiska hinder kan njuta av naturen i Käglan.

 

Från fellingsbro.se vill vi skicka ut budkaveln för
– att fler behövs för att göra spåren ännu bättre
– att kommunen kan bli lite generösare med material och annat för att kunna sköta spåren och
– att fler sponsorer inklusive kommunen skulle vara trevligt att få.

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.