Hela socknen ska synas

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

I socknen har vi under sommaren ett fantastiskt fint utbud av aktiviteter. Självfallet är det intressant att sprida kunskap om dessa. Vi behöver hjälp för att kunna berätta om vad som händer i hela socknen. Ett bra sätt är att i den högra spalten fylla i kalendern med kommande aktiviteter. Ett annat sätt är att referera om vad som har hänt och gärna med bilder och bildtext.

Vänligen

Elias

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.