Arbeten Skulsta-Nybblevägen

Från Kungsvägen.

Framkomligheten på den asfalterade Skulsta-Nybblevägen kommer att vara nedsatt till och med nästa vecka på grund av vägarbeten. Senare i höst kommer vägen att asfalteras. Allt ska vara klart senast den 11 november.

Slutet av asfaltsvägen om man kommer från idrottsplatsen.
Järnvägsövergången vid idrottsplatsen.

 

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.