Bygdegårdar i samarbete

Bygdegårdsträff i Ullersäter

Bygdegårdarna kan och ska utvecklas var för sig. Men de kan också hjälpas åt med att utvecklas tillsammans. Inte minst gäller det vad och hur man informerar sina medlemmar och resten av världen. Det  var temat på det möte med representanter från våra bygdegårdar som hölls på Ullergården i Ullersätter nu i veckan.

Bakgrunden till detta möte är att fellingsbro.se vill hjälpa till med att sprida information om vad som händer runt om på bygdegårdarna i vår socken. Det gör vi genom att lägga in namnen på bygdegårdarna längst ut till höger här på sidan. När man sedan klickar på respektive bygdegårdsnamn kommer man direkt in på den bygdegårdens hemsida.

Christofer Kärrdahl Ullersäter

Vid mötet på Ullergården berättade Christofer Kärrdahl, som ansvarar för Ullergårdens hemsida om  tankarna bakom den och om hur den är uppbyggd.

-Det viktigaste är att man håller hemsidan uppdaterad och rensar bort information som är gammal. Att skapa en levande hemsida innebär inte att den behöver innehålla en massa information, men den information som finns där ska vara aktuell. Det är också viktigt att man har en fast form för sin hemsida så att man känner igen sig när man går in på den. Dessutom är det med vår hemsida som med vanliga tidningar; bilden blir allt viktigare. Bilden fångar ögat och intresset, sade Christofer.

Påfyllningskurs

Tekniken bakom bygdegårdarnas hemsidor hanteras utan problem för respektive bygdegård. Det som ibland kan vara svårt är att fylla dem med innehåll, d v s ord och bilder.

Det problemet har Elias ben Salem, chefredaktör på fellingsbro.se, en idé om hur man kan lösa.

-Vi kommer att ordna en kurs i hur man skriver och fotograferar för sin hemsida. Det handlar om att ge några enkla tips så att man ”vågar börja”. När man väl har vågat det går resten av bara farten eftersom det bara blir roligare och roligare.

Ullergården

Vid mötet på Ullergården konstaterades återigen att bygdegårdarna i vår socken är och blir allt viktigare mötesplatser. Genom att utbyta erfarenheter med varandra kan de fortsätta att utvecklas både säkrare och snabbare.

Vid mötet på Ullergården fanns representanter från bygdegårdarna i Balsta, Spannarboda/Sveaborg, Nyckelby och Ullergården med. Men naturligtvis är samarbetsgruppen öppen för alla bygdegårdar i vår socken. Ta kontakt med Elias ben Salem (elias@fellingsbro.se).

Nu kan du lätt hitta bygdegårdarna. Det är bara att trycka på önskad länk i högerspalten.

About Arne Wikström 313 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.