Servicepunktering i vår socken? Tvärtom!!!

En bild på Kjell-Åke Wijk
Kjell Åke Wijk tycker att servicepunkter är bra.

– En servicepunkt kan sägas vara en strategiskt utvald plats i Fellingsbro socken där man samlar ett visst basutbud av servicetjänster, säger Björn Pettersson, Rockhammar, som varit ansvarig för den grupp på Lindesbergs kommun som arbetat med utvecklingen av servicepunkter.
Här i Fellingsbro socken har kommunen fört samtal med de boende i Ullersäter om att Ullergården ska bli en servicepunkt för de boende i Ullersäters närområdeTanken är också att den nya rastplatsen och Mekonomen i Fellingsbro samhälle ska bli en servicepunkt i vår socken. Även Rockhammar och Sällinge finns med i diskussionerna.
– Kommunen startar inga servicepunkter. De bygger på att det finns ett stort lokalt engagemang, säger Irja Gustavsson, kommunalråd i Lindesberg.

Exakt vad för service som ska finnas på de olika servicepunkterna är en fråga för kommunen att diskutera sig fram till med representanter från servicepunktsplatserna, d v s Ullersäter/Ullergården och Mekonomen/rastplatsen i Fellingsbro.

Kjell-Åke Wijk, ordförande Ullersäters bygdegårdsförening som driver Ullergården:

En bild på Ullersätterskylten
Ullergården kan bli servicepunkt i Ullersätter.

– Det vi har talat om med kommunen är att tillhandahålla en viss typ av IT-tjänster som kopiering och utskrifter för de som inte har tillgång till egen dator. Det vi också har talat om är att upprätthålla viss kaféverksamhet, att tillhandahålla viss turistinformation och kommunal information samt att ha en kontinuitet i våra öppettider och att arrangera några evenemang per år.

– Men som sagt, än är inget klart. Vi räknar dock med att komma överens med kommunen om innehållet i vår servicepunkt här på Ullergården innan  sommaren.

Samarbete

En bild på Peter Fryxell som håller i torkarblad
Peter Fryxell menar att Mekonomen, rastplatsen och Sockenstugan kan bilda en servicepunkt i Fellingsbro.

Peters Fryxell, som driver Mekonomen i Fellingsbro, och som drivit frågan om den nya rastplatsen i samhället, för även han samtal med kommunen om vilka servicetjänster som Mekonomen/rastplatsen ska svara för.

– När jag började de här samtalen med kommunen fanns inte Sockenstugan. Men nu när den finns tycker jag att Sockenstugan ska vara en del av den s k servicepunkten här i samhället. På Mekonomen kan vi inte tillhandahålla IT- och datortjänster i någon större utsträckning. Det skulle däremot passa utmärkt i Sockenstugan, säger Peter.

– Jag är övertygad om att vi kan komma fram till en gemensam lösning med kommunen och som kommer att bli bra för både de boende i Fellingsbro och de besökare/turister som kommer hit.

Bild på Björn Pettersson
Björn Pettersson har varit med och utvecklat servicepunktskonceptet efter förebild från bl a Örnsköldsvik.

Björn Pettersson:

– Vilka servicetjänster som servicepunkterna ska tillhandahålla blir ett resultat av de förhandlingar respektive servicepunkt för med kommunen. I de förhandlingarna måste man ju bland annat ta hänsyn till vilka möjligheter respektive ort/by har att leverera den service man säger sig vilja ha och som man sedan kan ge i sin servicepunkt.

– Kommunens ekonomiska stöd till servicepunkten täcker långt ifrån hela kostnaden för servicepunktens verksamhet. Mycket handlar även här om frivilligt arbete från medlemmar i föreningar, organisationer, företag o s v.

Servicepunkter är inte något nytt fenomen i vårt avlånga land. Det finns redan i några kommuner.

I SVT nyheter Västernorrland berättade nyligen landsbygdsutvecklaren i Örnsköldsviks kommun, Lena Lindström, att man 2011 startade projektet ”Bygd och stad i balans”. Det har resulterat i att man nu har startat tio servicepunkter i tio byar i Örnsköldsviks kommun där en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden.

I Örnsköldsvik stöttar kommunen varje servicepunkt ekonomiskt. I programmet på SVT får Lena Lindström frågan:

”Det har ju ändå skett en nedmontering av servicen på landsbygden – gör servicepunkterna någon skillnad sett i det stora perspektivet?”

– Jag tror absolut att de gör skillnad och det är också vad man säger ute i bygderna. Och det ökar stoltheten.

Utveckling!

Björn Pettersson:

– Vi i Lindesbergs kommun var på studiebesök i Örnsköldsvik innan vi drog igång vårt servicepunktsprojekt. En anledning till att vi var där är att vår tidigare landsbygdsutvecklare Christer Callin är född och uppvuxen Örnsköldsvik. Personligen är jag övertygad om att projektet med servicepunkter kan bidra till att landsbygden utvecklas i stället för att avvecklas även i Fellingsbro socken.

Bild på Irja Gustavsson som pratar i mikrofon
Irja Gustavsson säger att grunden för servicepunkter är engagemanget på orten.

Irja Gustavsson:

– Jag är mycket positiv till utvecklingen av servicepunkter. Egentligen finns det ingen gräns för hur många servicepunkter man kan utveckla i Fellingsbro socken. Men man ska också veta att det inte är kommunen som startar en servicepunkt. De bygger på att det verkligen finns ett engagemang på den ort där man själv vill starta den. Finns det engagemanget är vi från kommunen naturligtvis intresserade av att förhandla om ett visst ekonomiskt stöd för verksamheten.

– En servicepunkt är inget som kommunen tvingar på någon uppifrån. Den måste växa fram underifrån. Det är först då den gör verklig nytta och bidrar till att skapa stolthet för orten.

About Arne Wikström 313 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.